Các tính năng nâng cao hiệu quả Google Ads

Có rất nhiều yếu tố khác nhau quyết định sự thành công của một chiến dịch quảng cáo #Google. Trong số đó, có những tính năng có thể hỗ trợ tăng hiệu quả chiến dịch được chính Google đề xuất.
​​​ Những tính năng đó là gì, hãy cùng 1 Ad.vn khám phá ngay nhé!
———————–
̛ ́: Các tính năng mới này sẽ ra mắt vào những thời điểm khác nhau cho các loại chiến dịch khác nhau.
⚡​ TRÌNH ĐƠN ĐIỀU HƯỚNG CHIẾN DỊCH
Tính năng này giúp bạn dễ dàng thao tác giữa các bước và xem thông tin tổng quan về tiến trình của mình. Trình đơn này sẽ làm nổi bật mọi cảnh báo dựa trên lựa chọn nhắm mục tiêu, chiến lược đặt giá thầu, ngân sách, mẫu quảng cáo và các chế độ cài đặt khác của bạn.
⚡​ KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CHIẾN DỊCH
Khi tạo chiến dịch, bạn có thể nhận được hướng dẫn dựa trên lựa chọn của mình. Các bước kiểm tra tình trạng này có thể cho thấy những vấn đề có thể làm giảm hiệu suất hoặc có thể đủ nghiêm trọng để khiến bạn không phân phát được quảng cáo.
⚡​ THÔNG TIN DỰ ĐOÁN VỀ CHIẾN DỊCH
Đây là những thông tin ước tính về hiệu suất dựa trên các lựa chọn nhắm mục tiêu, chiến lược đặt giá thầu, ngân sách, mẫu quảng cáo và các chế độ cài đặt khác của bạn. Chúng sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển bên phải.
⚡​ XEM LẠI CHIẾN DỊCH
Bạn có thể xem lại tất cả chế độ cài đặt của mình trên trang “Xem lại”. Trang này hiển thị những thông báo mà bạn có thể cần giải quyết thì mới gửi được chiến dịch.
⚡​ BẢN NHÁP CHIẾN DỊCH
Bạn có thể lưu chiến dịch dưới dạng bản nháp. Chỉ cần giải quyết mọi vấn đề với chế độ cài đặt chiến dịch, bạn có thể xuất bản chiến dịch nháp này để phân phát quảng cáo bất cứ lúc nào.

Leave a Comment