Chào các bạn! Chào các bạn! Chào các bạn! Video ngày hôm nay là video mà mình tin là rất là nhiều bạn đang mong chờ. Ngày hôm nay mình sẽ nói về Marketing Môtê nó là gì, công việc như thế nào. Nếu như bạn là một học sinh […]

Cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người. Nếu mà các bạn đã hoàn toàn selfaware, nếu mà các bạn đã hoàn toàn. biết mình làm gì và yêu thích cái việc mình làm và biết mình sẽ làm. tất cả những cái gì thì có lẽ là […]